Opustená (re)kreácia je viacvrstvovým projektom, v rámci ktorého slovenská umelkyňa Andrea Kalinová spracováva priam až vedeckou metódou problematiku architektonických pamiatok Trenčianskych Teplíc. Ťažiskom tohto projektu je práca so špecifickými geografickými a historickými vlastnosťami miesta, problematika oživovania génia loci zanikajúcich a stratených objektov prostredníctvom manipulácie s návštevníkom za využitia efemérnych výtvarných zásahov (zvukové inštalácie, video, fotografie, návrhy architektonických intervencií). Väčšina projektov A. Kalinovej je spojená s výrazným umeleckým gestom, intervenciou vo verejnom priestore, zámernou aktivitou spojenou s hmatateľným výsledkom doprevádzaným participáciou samotnej umelkyne. Tento umelecko-aktivistický participatívny aspekt autorka postupne v Opustenej (re)kreácii opúšťa v prospech introvertnejšie zameraného (pseudo)vedeckého, na spolupráci s odborníkmi z príbuzných odvetví (architekti, reštaurátori, teoretici architektúri, vizuálni umelci, dizajnéri atď.) založenom, prístupe, ktorý sa vyznačuje pasívnejším, skôr vecne konštatujúcim, nezaujato dokumentujúcim status quo skúmaného prípadu. Umelecká tvorba a vybraná tematika Andreji Kalinovej je v kontexte slovenského súčasného umenia jedným z mála príkladov programového umeleckého aktivizmu vedome sa vyjadrujúceho k pálčivým problémom súčasnej spoločnosti, predovšetkým jej transformácie po roku 1989.