Kurátorka / Tereza Jindrová

Tvorbu Andrei Pekárkové-Vojkovské, Tomáše Motala a Mariuse Konvoje spojuje dlouhodobý zájem o povahu dnešního světa, způsob života naší společnosti a možných udržitelnějších alternativ včetně otázek životního prostředí; ale také víra v potenciál umění šířit určité poselství – varovné i povzbuzující nebo inspirující. K vyjádření využívají materiálově efemérnější prostředky, jako je grafika a grafický design, ilustrace, video a zvuk/hudba. Společná výstava těchto tří autorů bude tedy postavená především na multiplikovatelných výstupech (plakát, potisk na textilu, video), které nepředstavují jeden unikátní originál a v rámci výstavy budou na prodej, čímž vznikne příležitost pro jejich další život i po skončení výstavy.

Marius Konvoj představí nové výstupy svého dlouhodobého projektu NEOego. Andrea Pekárková naváže na svůj cyklus Geoethics, který se věnuje myšlence uzdravování planety a má výrazně motivační a pozitivní charakter. Ilustrace Tomáše Motala naopak kontrastně pojednají postapokalyptické vize blízké budoucnosti.

Výstava bude mimo jiné vznášet otázky ohledně možností angažovanosti současného umělce a prostředků, které má k dispozici; o vazbě mezi veřejným (virtuálním) prostorem a „limitovaným“ prostorem galerie; a v neposlední řadě také o vztahu mezi individuální a celospolečenským/politickým nebo mezi skepsí a utopií.

Součástí vernisáže bude také hudební program v režii vystavujících umělců.