Teoretička vizuální kultury Andrea Průchová Hrůzová nabídne zamyšlení nad vztahem ruin, politiky paměti a obdobím rekonstrukce.

 

Konkrétně se bude zabývat polovinou 20. století a érou poválečné rekonstrukce po druhé světové válce a současným obdobím rekonstrukce demokratické tradice po rozpadu sovětského bloku. Pomocí vizuálních příkladů ukáže médium poválečného dokumentárního filmu, jenž zachytil válkou zničenou Evropu, jako aktivní společenskou sílu konstrukce progresivní budoucnosti a médium online šířené digitální fotografie, spjaté s fenoménem ruin porn, jako mocný nástroj konstrukce nostalgické minulosti.

 

Více informací zde.