Se začátkem léta vychází v nakladatelství Akropolis nová, popularizačně pojatá kniha V zajetí obrazů. Vizuální politika 21. století, která je desátým svazkem z edice #POPs. Socioložka vizuální kultury Andrea Průchová Hrůzová se v ní ptá na to, co nám obrazy, obklopující nás ve veřejném i digitálním prostoru, mohou říct o stavu současné společnosti? Jak s námi komunikují? A jakou politickou a společenskou moc mohou mít? Autorka se konkrétně zabývá vizuálním aktivismem, dekolonizací a bojem proti rasismu, zobrazováním migrace, mediálním pokrytím ruské války na Ukrajině a obrazovou abecedou klimatické změny.

 

Kniha, která je psaná přístupným způsobem a určená široké veřejnosti, disponuje množstvím atraktivního vizuálního materiálu, včetně autorských ilustrací kreslířky Barbory Müllerové. Ilustrace, novinářské snímky, amatérské fotografie ze sociálních sítí i záběry aktivistických kamer se v knize potkávají s výzkumy a teoriemi z oblastí vizuálních, kulturálních a mediálních studií, antropologie, sociologie nebo dějin umění. Českému publiku kniha v podobě doslovu také nabízí originální krátkou úvahu světově respektovaného teoretika Nicholase Mirzoeffa.

 

Křest knihy proběhne za osobní přítomnosti autorky knihy Andrey Průchové Hrůzové, kreslířky Barbory Müllerové, zástupců edice #POPs Petra A. Bílka a Pavla Kořínka a ředitele nakladatelství Akropolis Filipa Tomáše. Online se k programu připojí autor doslovu, teoretik a kritik Nicholas Mirzoeff. 

 

Ukázka z knihy zde.