Přednáškový cyklus Petr Brandl (1668–1735) ve Schwarzenberském paláci k výročí 350 let od narození nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách.

Národní galerie vlastní nejvíce děl nejvýznamnějšího reprezentanta barokního umění v Čechách Petra Brandla (1668–1735). Prohlídka jeho maleb ve stálé expozici přiblíží způsob, jakým se dostala do sbírek galerie, a představí umělcovu tvorbu od počáteční po závěrečnou fázi. Připomenuta budou také díla Brandlových současníků.

Cena: 80/50 Kč / Délka: cca 60 min / Setkání: 1. patro – velký sál