“V projekte vychádzam z názvu a princípu galérie Nonstrop. Chápem tento priestor ako miesto bez stropu, pričom strop môže byť niečo, čo zastrešuje priestor a uzaviera ho, no je taktiež používaný v zmysle hranice, limitu, či obmedzenia. Čím je človek v každom okamihu života obklopovaný a limitovaný? Čím všetkým je človek limitovaný v momente, kedy prechádza cez priestor galérie Nonstrop? Cieľom projektu je sprítomennie okamihu a uvedomenie si základných faktov a údajov o priestore a čase, v ktorom sa potencionálny návštevník galérie, či len náhodne prechádzajúci človek ocitá. Ako najideálnejšia vyjadrovacia forma sa mi javí byť zvuk, pretože je to médium, ktoré nie je obmedzované priestorom a zosobňuje jemný, nemateriálny, neinvazívny vstup do priestoru, v ktorom sa divák ocitá. Je iba akousi kulisou. Slovo ako základný vyjadrovací prostriedok. Jednoduché informatívne vety. Vety sa týkajú obmedzení a limitov daného priestoru. V kontexte človeka a jeho možností, v kontexte človeka a ulice, až po široký kontext vesmíru.” 

A.K.

 

 

MgA. Andrea Uváčiková (*1990) vyučuje v ateliéru Reklamní tvorby na SUPŠ Jihlava-Helenín. Vystudovala Ostravskou Univerzitu, Fakultu umění, volnou grafiku (prof. Zbyněk Janáček). V r. 2019 dokončila doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně na Pedagogické fakultě.

 

https://www.behance.net/andrea_uvacikova 

 

Výstava v Malé Lazebnické v Jihlavě potrvá do konce září 2020.

 

kurátor: Vít Kraus

 

 

Galerie Nonstrop je otevřený venkovní prostor ve středu historického města Jihlavy, v němž představy o umění nenarážejí na strop, ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám. Galerie je situována v ulici Malá Lazebnická, která je charakteristická velmi úzkým půdorysem středověké soutky a členitými fasádami okolních domů. Ulička vede z dolní části hlavního náměstí k hradebnímu prostoru u farního kostela sv. Jakuba, v blízkosti památného vzrostlého buku. Prozatím je galerii vymezena asi třetinová část uličky, ústící ke kostelu. Galerie je zaměřena na prezentaci současného umění ve venkovním veřejném prostoru, je výzvou pro umělecké projekty, které bezprostředně reagují na genius loci tohoto místa a na otevřené povětrnostní podmínky. Galerie Nonstrop otevírá cestu k diskuzi o veřejném prostoru ve vztahu k současnému umění, v širším chápání o funkci umění ve veřejném prostředí. Pravidelnými výstavami chceme vnášet nové podněty do společnosti a podnítit nové úvahy veřejnosti nad soudobým uměleckým projevem.

 

Provozovatelem celoročního provozu Galerie Nonstrop je statutární město Jihlava.