Industra Art a STAGE srdečně zvou na Symposium "BOD NULA" // Předvýrazový, předznakový tanec energií.

Sympozium je o hledání společného bodu, svorníku – pojítka. Něčeho, co by bylo všem jednotlivým performativním disciplínám a žánrům, uměleckým stylům a projevům společné.

Průkopník Performance studies Richard Schechner hovoří o existenci a umístění ENS „dantianu“. Bod nula, oblast trávící soustavy mezi pupkem a stydkou pánevní kostí, je centrem, zdrojem připravenosti, rovnováhy a přijímaní. Místem, jež má být potvrzujícím základním prvkem, principem čínské medicíny, meditace, bojových umění a kde jsou soustředěné vnitřní energie a odkud vychází konání a meditace.

Uvědomit si trávící soustavu a spodní část páteře a získat nad nimi
kontrolu musí každý, kdo se zasvěcuje nejen do různých asijských
scénických bojových umění, ale tomuto základnímu „pocitu v břiše“ musí věnovat pozornost také každý, kdo vykonává všechny tvary performance (tanec, divadlo, „nový“ cirkus, rituál, umělecká performance).

Různorodí umělci pracující se svým tělem využívající různé techniky, postupy a způsoby práce, musí tedy všichni vycházet ze stejného bodu „nula“. Scénický akt anebo vystoupení potom větvením v jednotlivé performativní žánry nabírá vrstvy (bod 1, bod 2 – rekvizity, scénář…), jež vedou se získáním svébytného výrazu k originálním scénickým tvarům.

Na sympoziu se setkávají (ne)divadelní umělci, (fyzičtí) herci, performeři, tanečníci (butó, balet, contemporary dance), klauni (nového cirku) a mimové (pantomima). Přizván bude též mistr asijských bojových umění.

Hlavním cílem tohoto výzkumu, paradivadelního experimentu, je nalezení vlastností, které jsou společné performativním výkonům napříč žánry, vymezení odlišností a překrývání vztahů mezi divadlem, performance, tancem atd.

Projekt je praktickým výstupem doktorandského studia Andrey Vatulíkové na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Ůčinkující:
Alena Dittrichová
Martin Šalanda
Jana Orlová
Roman Dobusch
Josef Konečný
(v zástupu za čínského
mistra bojových umění
Qin Feie)

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

https://industra.space/