Sledujeme opakující se pokusy umělců o vymanění umění z institucionálního rámce a jeho následné znovuusazení a komodifikaci. Ovšem již samotné vřazení objektu či události pod pojem umění proměňuje naše vnímání, ustavuje jiná vztahová pravidla, definuje sociální skupinu. Dialog s utopickou vizí vyvázání umění z kontextu umění vedou někdejší spolužáci z ateliéru Multimédia (FaVU).