Výstava Mire sveti představuje kurátorský výběr fotografií z pozůstalosti Andreje Pešty. Andrej Pešta (1921–2009) byl nepřehlédnutelnou, avšak dnes téměř zapomenutou osobností. Vybrané fotografické snímky přinášejí autentický pohled na život Romů v Československu převážně v období 60.– 80. let 20. století. Návštěvník má příležitost konfrontovat se s jinou výpovědí o Romech, než na jakou je v české a slovenské dokumentární fotografii zvyklý, má možnost seznámit se s pohledem zevnitř. Pešta na svých snímcích zachycoval realitu, která jej obklopovala na místech, kde žil, tvořil a byl aktivní (východní Slovensko, jižní Morava). Do devadesátých let dvacátého století je nám Pešta doposud jediným známým romským fotografem v prostoru bývalého Československa.

Muzeum romské kultury při této příležitosti vydává doprovodnou fotografickou publikaci – Andrej Pešta, O Fotki. Ke spolupráci na výstavním projektu a doprovodné publikaci byl přizván externí kurátor Tomáš Pospěch.

Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty
23. 3. 2018 – 30. 9. 2018
externí kurátor: Tomáš Pospěch
____________________________________________________
en

We would like to invite you to the opening of the exhibition Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty, which will be held on Thursday 22 March at 5pm.

The exhibition Mire sveti presents a curated selection of photos from Andrej Pešta's legacy. Andrej Pešta (1921-2009) was a prominent, yet, at present nearly forgotten figure. His selected photos bring an authentic view of the life of the Roma in Czechoslovakia mainly between the 1960s – 1980s. Visitors have the opportunity to be confronted with a testimony regarding the Roma that is different from what they are used to seeing in Czech and Slovak documentary photography; they are presented a chance view from the inside. In his photos, Pešta captured the reality which surrounded him in the places where he lived, worked and was active (East Slovakia, South Moravia). To us Pešta was, until the 1990s, the only famous Roma photographer in the area of former Czechoslovakia.

On this occasion, the Museum of Romani Culture publishes an accompanying photographic publication entitled Andrej Pešta, O Fotki. Tomáš Pospěch, external curator, was invited to cooperate on the exhibition project and accompanying publication.

Andrej Pešta: Mire sveti / Světy Andreje Pešty
23. 3. 2018 – 30. 9. 2018
external curator: Tomáš Pospěch
____________________________________________________
Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury Ilja Šmíd, primátor města Brna Petr Vokřál a starosta městské části Brno-sever, Martin Maleček.

The exhibition is held under the auspicies of the Minister of Culture Mr. Ilja Šmíd, Mr. Petr Vokřál, Mayor of Brno, Mr. Martin Maleček, Mayor of the District of North Brno.

Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 Brno
www.rommuz.cz