Výstava Infamous Beauty je sestavena ze dvou samostatných částí, které se ale vzájemně doplňují a tematicky prolínají. Ve výstavní hale je pod názvem Beauty představen soubor více než 60 děl, která jsou výběrem z autorovy dlouhé umělecké kariéry. Tvorba Andrese Serrana zde však není prezentována v uzavřených chronologických cyklech, ale v dialogu aktuálních fotografií s pracemi ze starších cyklů. Porovnání novějších děl s díly staršími více než tři desetiletí přináší překvapivá a silná spojení.

   

V mezonetu je představen ucelený cyklus Infamous, který vznikl v roce 2019. Tématům rasové nesnášenlivosti a nerovnosti se Andres Serrano věnuje dlouhodobě. Zdánlivá malebnost a lživá nostalgie po starých dobrých časech, které z některých fotografií vyzařují, jsou ostře konfrontovány se svou odvrácenou stranou. Takový kontrast je jednou ze základních charakteristik Serranova díla – i ta nejtemnější místa jsou zobrazena s respektem a touhou po kráse.

  

Andres Serrano je americký umělec, který se narodil v roce 1950 v New Yorku, kde dodnes žije.

   

kurátor: Otto M. Urban