Tvrdí se, že sinestralita má daleko více rozvinuté emoční cítění – lidé používající levou ruku jsou více citliví a náchylní na různé emoční výkyvy kolektivního vědomí, než mnozí lidé s dextralitou. Zdá se,že Anežka Hošková se nebojí tyto živočišné a přirozené emoce projevit – jsou totiž její nepostradatelnou součástí.

Anežka Hošková je sběratelka emocí – na hraně citlivé patetičnosti, se objevuje velká síla symbolicky projevit, co je lidem už od ne paměti přirozené.

Každý před sebou vystavuje vrstvy, aby se pak ocitl v izolaci – necítil, nevnímal a snad nebyl i směšným. Právě tenhle stereotyp Hoškovà nabourává.

Je autentická, balancující v mnoha médiích instalace, malby, kresby či performance. Bizardnost a zvrácenost není zesměšňující, naopak, dokazuje v mnohém to, co si člověk odpírá.

Být svůj. Vnímat se. Převaha jedné strany nad druhou by neměla zničit tu nejpřirozenější cestu a tou je, cesta srdcem.

/Tea Záchová/

In spring time

When you haven’t got a dime

Yeah, in spring time

And life seems a crime

Come on over

Cry on my shoulder, and drink

Broken-hearted wine

Tastes fine

In the spring time

Broken-hearted wine

Tastes fine

So you finally see her face at last, and the pain will never pass

You thought she was the only girl in the whole wide world for you

You can come on over

Cry on my shoulder, and drink

Broken-hearted wine

Tastes fine

In the spring time

Broken-hearted wine

Tastes fine

So you don’t know what to do

There’s just one cure for you

In spring time

When there isn’t any reason

Or rhyme

To thinkin’

That you’ll be mine

So come on over

Cry on my shoulder, and drink

Broken-hearted wine

Tastes fine

In the spring time

Broken-hearted wine

Tastes fine

In the spring time