Projekt Angry Pacifist představuje specifický vzorek českých a zahraničních typografických písem. Za kurátorským výběrem stojí grafický designér a typograf Jan Novák, který si k prostorovému řešení přizval Markétu Kratochvílovou a Tadeáše Podrackého. Všichni tři jsou v současné době studenti pražské UMPRUM. Na rozdíl od klasických typografických výstav nebudou v tomto případě prezentovány abecední výřady jednotlivých písmových znaků. Cílem autorů bylo představit písmo v konkrétní situaci dospět tak nejen k neočekávanému způsobu jeho prezentace, ale také vytvořit efektivní řešení vizuální výbavy demonstranta.

www.jannovak.net
www.marketakratochvilova.net
www.tadeaspodracky.com