Výstavy Anny Daučíkové je neúplným pokusem o shrnutí nejdůležitějších témat v práci této první československé feministické a queer umělkyně. Na východ obrácená emigrace a pobyt v Rusku 80. let, determinace sexuální identitou do pozice vždy jiného a touha spojená s vizualizací smyslových zážitků, vztah minulosti a současnosti se všechny nakonec obrací k spojujícími tématu politického těla.