Tématem nejnovější sochařské práce Anny Hulačové je zemědělství, respektive jeho současný stav, podílející se velkou měrou na problubování ekologické a enviromentální krize a jejich dopadů na naši planetu. Název výstavy Eating Planet, česky přeložený jako Pojídaná planeta, odkazuje kriticky k aspektům moderního zemědělství, jehož cílem je výrazné zvýšení produkce a spotřeby, vedoucí k vyčerpání a rozsáhlému poškozování půdy a životního prostředí a narušení přirozených vztahů k půdě a potravě. Problém akcelerované zemědělské produkce, jejíž součástí je centralizace, výroba geneticky modifikovaných organismů, používání růstových hormonů, nadužívání agrochemikálií, výsatba monokultur a řada dalších, je provázaný s řadou politických a ekonomických otázek, které znemožňují zásadní změnu situace.