Miska se stopkou, 2022, olej na plátně, 180 × 180 cm

Poslední výstava před letní prázdninovou pauzou v Galerii Petr Novotný patří pražské malířce Anně Neborové. Je to její třetí výstava v této galerii, premiéru zde měla v roce 2017. Neborová se narodila roku 1968 v Praze. Od roku 1987 do 1994 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Ptáčka, Sopka a Dlouhého. V současnosti žije a pracuje v Praze. Samostatně vystavuje od roku 1997. Má za sebou řadu samostatných i společných výstav v dobrých galeriích. Svou neustále se zdokonalující malbou si říká o naši pozornost i do budoucnosti.

 

Tato výstava ukazuje tvorbu Anny Neborové zejména z loňského a letošního roku, s několika přesahy hlouběji do minulosti. Tematicky se nevzdaluju od prací, představených na předchozí výstavě, vychází opět ze světa obyčejných věcí, obklopujících malířku v jejím všednodenním životě, světa věcí okolo ní, ze kterých pak vytváří svá zátiší. I tyto nové práce jsou vytvářeny, stejně jako předešlý cyklus, jemnými odstíny lomených barev, chvějivým rozostřeným rukopisem, připomínajícím akvarelové kresby. Pečlivou prací s lazurní olejomalbou posouvá malířka konkrétní věci ze svého okolí do abstrahovaného světa přízraků.

 

Hostem výstavy je Jiří Kovanda, který doprovází obrazy Neborové svým obrazovým popisem, komentářem či dialogem. Autorka k výstavě uvádí: „V cyklu obrazů vystavených v Galerii Petr Novotný pokračuji v rozvíjení témat z mého blízkého okolí, ať už je to miska se stopkou od třešně nebo mrtvý holub na ulici před domem. Stejně jako tyto náměty, které mohou nést jistý emocionálně zabarvený příběh, je pro mě důležité zkoumání meziprostoru mezi předmětnou a abstraktní malbou. V rámci rozvolňování hranic mezi územím tradiční malby a světem konceptuálního umění se na výstavě moje obrazy potkávají s pracemi Jiřího Kovandy.“