Zvukové umění a umění pracující s jazykem jako samostatné umělecké směry nejsou v dějinách moderního a současného umění ničím neobvyklým. Přesto se jim na rozdíl od jiných disciplín dostává systematicky méně pozornosti, což je posouvá do zajímavé pozice outsidera. Multimediální výstava [Anti-] Sound [Post-] Language zkoumá ústřední i okrajové oblasti spojené se zvukem a jazykem, jež se zajímavě propojují i vzájemně překračují a ovlivňují.

  

Výstava představuje pestrou škálu využití zvuku v uměleckých dílech i používání jazyka mimo rámec jeho běžné identity a funkce. Někteří z vystavujících umělců se inspirovali dialogem založeným na náhodě nebo dialogem jakožto rigidním systémem. Vybraná díla se věnují hudbě coby nositelce kulturní identity udržované prostřednictvím orální historie, jiná pracují s poetickými vlastnostmi mikrohistorických příběhů, které zanechávají jemné stopy v přírodě.

  

Některé projekty vykreslují představy o novém digitálním světě, ve kterém vyplouvají na povrch vzpomínky na analogovou minulost, jiné zase prezentují budoucnost jako abstraktní halucinaci. Některá díla reagují na neutěšenou politickou situaci současnosti, která vytváří informační chaos, jiná odkazují na zranitelnost přírody a lidí. Několik umělců zkoumá témata, jako jsou kultura mládeže, existencialismus, pospolitost a sebeobjevování a předkládají divákovi interpersonální umělecká díla, deníky psané nebo namluvené formou vyjadřující obavy a strachy a vybízející návštěvníky k introspektivnímu putování.

  

Stejnojmenná publikace obrací pozornost k výběru uměleckých děl prezentovaných v rámci výstavy [Anti-] Sound [Post-] Language v Galerii města Plzně. Esej kurátora Jana Van Woensela nazvaná Signály nabízí čtenářům soudobý metakontext projektu a obsahuje části Akustická perspektiva konfliktu, války a očekávání, Intertextualita a přenos a Umění na hranici mezi hlukem a rozvratem.

  

vystavující: Jakub Černý, Martin Dokoupil, Tomáš Dunaj, Alexander Dym, Richard Fahrner, Anna Feyrerová, Martina Havlová, Kei Ichikawa, Ditta Jiřičková, Štěpán Kapko, Vojtěch Klimeš, Jan Kokolia / Michal Pustějovský / Jakub Rataj, Kristián Kořínek, Lucie Kramperová, Ekaterina Krasnikova, Ondřej Líbal, Šimon Lukáč, Polina Maliuk, Adéla Mitová, Kamila Müllerová, Michaela Munzarová, Anastasiia Naianova, Natálie Nešporová, Nikol Oleksiienko, Kate Ortenzi, Natálie Petržílková, Nicole Pichlerová, Rozálie Skalová, Sofia Safianova, Zbyšek Semelka, Kateřina Surmová, Iullia Sysoltseva, Andrea Uhliarová, Jaroslav Vančát, Soňa Zvoníčková

kurátor: Jan Van Woensel