Stůl s orchidejí, 2016, olej, plátno, 170 x 140 cm

Na poslední výstavě před prázdninovou pauzou představuje v Galerii Petr Novotný své nejnovější obrazy pražský malíř Antonín Střížek, který patří ke kmenovým autorům galerie. Od roku 2005 je to již jeho pátá výstava v této galerii, tři první se uskutečnily v rámci Galerie ad astra.
Střížek se narodil roku 1959 v Rumburku. Od roku 1983 do 1988 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde pak sám působil v letech 1997 až 2002 jako vedoucí ateliéru malby. V současnosti žije a pracuje v Praze.
Antonín Střížek je jeden z čelných představitelů české postmoderní malby, která se prosazovala od 80. let minulého století. Pokud by se mohla poloha jeho tvorby označit ve zkratce, pak jako radikálně tradiční. Jeho malba je střízlivá, civilní, s prostými, všednodenními, někdy i banálními náměty. Ve Střížkově tvorbě se objevuje několik poloh, kterých se drží už řadu let. I při tomto opakování se však snaží stále udržet vysokou kvalitu a malovat obrazy, ze kterých bude mít on i diváci radost. A většinou se mu to daří. Jsou to jednak jeho romantické krajiny, často z městského prostředí, s tramvajemi, auty, motorkami, vlaky i letadly, z minulosti i současnosti. Dále jsou to zátiší s obyčejnými, všedními předměty – boty, kabelky, klobouky, květiny, ovoce, sklenice. Na dalších, „abstraktních“ zátiších je plocha redukována na ornamentální vzory, předměty potom na základní geometrická tělesa. Důležitým prvkem v jeho tvorbě je obrazový příběh, stejně jako atmosféra obrazu a barva. Své náměty tvoří zčásti podle reality, zejména zátiší, většinou pak podle jeho vlastních či nalezených fotografií. Jeho plátna jsou zároveň projekční plátna naší paměti, našich dávných zážitků a pocitů. Jeho obrazy nás těší, uklidňují a dojímají pocitem pomíjivosti věcí i života. Autor k výstavě uvádí: „Mé zkušenosti s malováním mně pomáhají, ale dokončit obraz je stále nová zkušenost. Co to je ta nová zkušenost? Odpovědí je, že pokaždé musím hledat, jak obraz namalovat. Je to povznášející i úporný proces, kdy mé zkušenosti mi pomáhají a současně mne svazují. To, co je však důležité na tvorbě a co ji činí sdělitelnou, je objevování. Objevování je ten moment, na kterém se s divákem setkáváme. Když něco objevuji, tak pro diváka to je okamžik porozumění mé práci. Proto je výstava u Petra Novotného důležitá, protože je mojí poslední zkušeností s tímto porozuměním.“
Antonín Střížek vystavuje samostatně od roku 1989. Od té doby měl mnoho desítek autorských výstav u nás i v zahraničí, ještě větší je výčet výstav společných. Svou tvorbou si získal na naší i mezinárodní scéně velké uznání, je to nepochybně jeden z našich nejrespektovanějších a nyní též nejžádanějších autorů.

Antonín Střížek / Obrazy
1. června – 2. července 2016
Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7
Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod., sobota 12 – 15 hod.
Vernisáž ve středu 1. června v 18 hod. za osobní účasti autora