Jan Skoček – prezentace, Galerie XY

Architekt Jan Skoček představí v Galerii XY dílčí výsledky procesu mapování unikátních hanáckých cihlových fasád v olomouckém regionu, které zpracoval na základě sběru dat během své letní rezidence v Galerii XY.