Výstava představuje prostřednictvím plánů, fotografií, výtvarné tvorby, publikací a osobních dokumentů tvorbu architekta a urbanisty Pavla Šimečka (1944). Od roku 1979 pracoval ve zlínském Stavoprojektu převážně na návrzích sídlišť a dopravním řešení center měst.

 

Je také autorem obchodního domu Centrum v Uherském Hradišti (1987) nebo provozní budovy autobusového nádraží a nadjezdu na Jižní svahy ve Zlíně (1988). Úspěšně se účastnil také řady architektonických a urbanistických soutěží a získal zakázky z celé republiky. Od roku 2003 působí v Brně. Vedle své profese se věnuje také výtvarné tvorbě a je autorem odborných i populárních statí o architektuře a stavebnictví. Zájem o historii jej přivedl ke kresebným rekonstrukcím a návrhům úprav zřícenin moravských hradů a zámků.

 

Kurátorka: Ladislava Horňáková

 

2. podlaží budovy 14, grafický kabinet