Výzva k účasti na mezioborovém setkání

Akustika v architektuře – podobně jako světlo, nebo prostor v architektuře hmotné, nebo samotná krajina – formuje naše cítění, myšlení a imaginaci. Zvuk ovlivňuje naše vnímání světa, naši orientaci v čase i v prostoru a společenské vazby. Akustika a rezonance lidského hlasu, nebo hudebního nástroje byly součástí posvátného i každodenního barokního prostoru a k důležitosti akustiky prostředí se v posledních desetiletích znovu navracíme. Možná i proto, že hluk – podobně jako třeba radioaktivní záření, nebo mikrochemické znečištění – je všudypřítomným, i když neviditelným symptomem globální ekologické krize. Proto je třeba diskutovat o politických, společenských i technologických nástrojích, ovlivňujících rostoucí (akustické i jiné) znečištění živého prostoru.

Mezioborové setkání odborníků a odborné veřejnosti propojuje architekturu, umění, etologii, sociální a environmentální otázky a zabývá se průniky estetiky, etiky a akustiky, geometrie, architektury, přírody, humanitních věd a umění. Je určeno pro památkáře, architekty, hudebníky, přírodovědce, zvukové a jiné umělce a veřejnost.

Seminář proběhne v Mattheyově sálu Centra stavitelského dědictví v Plasích, kde akustika barokního konventu kláštera v Plasích je výjimečným příkladem znělého prostoru.

Setkáním Architektura a smysly rozšiřujeme interdisciplinární rámec uvažování o prostoru, zvuku a architektuře také na mimo-lidské systémy – na architekturu hmyzích, ptačích, nebo savčích společenství.

Součástí projektu je zvuková performance pro konvent Plaského kláštera, připravená studenty a pedagogy Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze (Centra audiovizuálních studií FAMU) a Ateliéru Time-Based Media FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Akce se koná v návaznosti na nedávné zveřejnění online archivu Nadace Hermit a Centra pro metamedia Plasy v mediatéce nadace Agosto Foundation, loňské setkání Soundworms Ecology Gathering v Mariánské Radčici a připravovanou publikaci překladu textu „Nová zvuková krajina” Raymonda Murraye Schafera.

Mezi pozvanými hosty jsou architekti, historici a teoretici umění, environmentalisté, umělci, ornitologové, sociologové a psychologové.

Program a seznam potvrzených účastníků bude upřesněn do 30. srpna.

Účast na symposiu je omezena kapacitou Mattheyova sálu.

Registrace

Zájemce o účast prosíme o registraci na: sound@agosto-foundation.org.
Registrační poplatek:
Celé sympozium: 500Kč (snížený: 250 Kč)
Jeden den: 200Kč (snížený: 100 Kč)

 

Pro více informací prosím navštivte https://www.agosto-foundation.org/cs/architektura-a-smysly či FB stránky https://www.facebook.com/events/269444217121001/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1532074201845368