Když byl roku 1920 Devětsil ustanoven, měl jasně definovaný program. Architektura v něm ovšem přímo nefigurovala. Změnu přinesla až nová programová orientace skupiny, která se rozešla s původním proletářským étosem.

 

O tom, jak se devětsilští architekti s pomocí kubismu a purismu dostali až k funkcionalistické architektuře, pojednává přednáška Jakuba Potůčka

 

Vstupenky: rezervace@ghmp.cz 

Rezervace nutná z důvodu omezené kapacity.