Výstava představuje archiv oddělení fotografie Střední průmyslové školy grafické v Praze a prezentuje proměny principu funkce žákovských úkolů.

  

Pokud jsou dva body blíže, začnou zdánlivě splývat do jediného bodu. Nakreslíme-li si okolo libovolného bodu kružnici s úhlovým poloměrem 1 minuta, pak všechny body ležící uvnitř této kružnice budou splývat s původním bodem a všechny body vně této kružnice budou vidět jako samostatné body.

  

Dosadíme-li si do definice vnímání hloubky ostrosti místo bodu studenta a onou kružnicí rozumíme ateliér fotografie, jasně rozpoznáme jinak efemérní jev jeho fungování. Za sto let jeho existence se tato zákonitost ukázala jako nepřekročitelná a jinak než v sumě archivu neviditelná. Prezentací archivu jako celku se dává vzniknout plastickému obrazu nejrůznějších forem vymezení se vůči technickým jednotlivostem a žákovských snah o zvládnutí formálních cvičení.

  

Kružnice splývání je exkurzem do školního cyklu studenta, kde můžeme vnímat nejjemnější odstíny jeho vztahu k instituci ateliéru. Představuje rozmanitost forem individuálního vyjádření se v mantinelech daných výukou řemesla fotografie. Stejně jako proměny snah o vyjádření individuálního estetického názoru na ploše uniformní platformy praktického vzdělávání.

  

kurátoři: Rudolf Skopec a Václav Kopecký