V rámci cyklu letních výstav představujících tvorbu umělců spjatých s regionem připravuje Oblastní galerie v Liberci velkou retrospektivní výstavu výtvarného umělce a dlouholetého pedagoga Prof. Miloše Šejna, narozeného 10. srpna 1947 v Jablonci nad Nisou. Miloš Šejn v letech 1990-2010 vedl studio konceptuální tvorby interdisciplinárního oddělení na Akademii výtvarných umění v Praze. Autor se rovněž více než patnáct let angažuje v organizování činnosti uměleckého centra laboratorního typu Bohemiae Rosa, zabývajícího se mezioborovými vztahy mezi historickou humanizovanou krajinou a individuální mentální a citovou úrovní člověka (projekty site specific art).