V rámci autorské výstavy představuje Argišt Alaverdyan nový soubor figurativních maleb. Obrazy stimulují proud myšlenek o tom, jak se naše role v různých sociálních situacích či fikčních světech proměňuje. Motivy vycházejí mimo jiné z fenoménu „role-playing“ her, v nichž se realizuje naše alter ego.