Narozen 1974 v Postupimi, Německo.

 

Prosté bytí, prožívání a plynutí času se stává silným inspirativním bodem pro tvorbu německého umělce Arne Schreibera. Jeho svébytný umělecký rukopis je výsledkem vědomého výběru dvou zdánlivě protikladných přístupů, se kterými pracuje.

 

Prvním z nich je příklon k minimalismu. Projevuje se především záměrným užíváním linie či křivky, které se stávají nositelkami jednoduché geometrické formy. Tato forma je mnohonásobně opakována, bývá v prostoru obrazové plochy jediným zobrazovaným prvkem. S redukcí motivů souběžně dochází k redukci barevné škály až na jedinou barvu, se kterou Arne Schreiber tvoří kresebný záznam.

 

Druhým principem je míra senzitivity, jež je utvářena souborem vědomých a podvědomých vlivů, které průběhovost linií v době vzniku kresebného záznamu ovlivňují. Patří sem fyzické aspekty – fyzická síla autora, tlak na kresebný nástroj, nerovný nebo klouzavý povrch oprýskané zdi či papíru, na kterém se pracuje… Přítomno je také aktuální mentální nastavení umělce, které někdy umožňuje práci v režimu „flow“, kdy kresba vzniká téměř automaticky, jindy se kresebný záznam stává citlivým seizmogramem duševního rozpoložení autora.

 

Všechny realizace Arne Schreibera zachycují skutečné gesto, rytmus a pohyb. Linie je možné vnímat jako celek, v tomto smyslu rezonují v kompaktním, esteticky uspořádaném zobrazení, které má svoji vlastní, autorem určenou rytmizaci a strukturu. 

 

Je také možné sledovat každou linii zvlášť a vnímat tak její jedinečnost a neopakovatelnost v systému ostatních kresebných čar. V individualitě každé linie je něco křehkého a mizivého, její průběh v časové ose je autorem ovlivňován pouze nevědomě. Skutečný záznam linie tak osciluje mezi daností předpokládaného průběhu a prožitkem jedinečného okamžiku, který kresba zachycuje.

 

Kombinace křehké přirozenosti a predefinované formy působí na diváka zvláštní přitažlivostí. Arne Schreiber tuto vazbu vnímá, často proto volí velkoformátové site specific instalace nebo intervence do veřejného prostoru. Díla pak realizuje přímo na zdi nebo chodníky.

 

Arne Schreiber se během studia na Univerzitě výtvarných umění v Berlíně (1993–2000) zúčastnil studijní cesty po Indii a v letech 2001 – 2002 stáže na New York Studio School ve Spojených státech amerických.

 

Vydavatelství Wienand vydalo k výstavě Arne Schreibera v Galerii Závodný publikaci s texty Hanse Petera Rieseho a Diany Weis.

 

Výstavu zatím sledujte na webových stránkách a sociálních sítích Galerie Závodný:

https://galeriezavodny.com/ 

https://www.instagram.com/galerie_zavodny/ 

https://www.facebook.com/galeriezavodny 

Videoprohlídka výstavy s komentářem Vladimíry Brucháčkové Závodné: