Radoslav Pavlíček, Jindřich Max Pavlíček, Jaroslav Schejbal, Petr
Vyšohlíd, Michal Tošner, Pavel Doskočil, Martina Hozová, Pavel Sůva,
Radek Škoda, Michal Kindernay, Zdeněk Merta
Umělec Milan Langer měl a
má dosud velký vliv na hradeckou vizuální a hudební scénu, obklopoval
se mladými autory, s nimiž často pracoval v rámci kolektivního autorství
zprvu pod hlavičkou Brutální Nikita a později jako Art Division Team
Victory Nox. Zčásti převzal a modifikoval systém Warholovy newyorské the
Factory. Každý člen týmu má jiné znalosti, dovednosti, osobité
zkušenosti a imaginaci. Někdo je fotograf, filmař, jiný grafik nebo
street-artista či hudebník nebo teoretik. Při společných programových
vystoupeních, výstavách a performancích se projevuje jejich jednota a
soudržnost v podobném sdíleném zázemí a zároveň rozmanitost v použitých
technologiích, postupech a postojích. V posledním období vystupují jako
chovná smečka a sirotci. V Galerii moderního umění v Hradci Králové se
představí společnou akcí i každý sám za sebe.