Diskusně – přednáškový cyklus REC Artist, pořádaný spolkem ARTEDU, míří tentokrát do divadelního prostředí a ještě před prázdninami se v něm představí JANA PREKOVÁ, vynikající česká scénografka a kostýmní výtvarnice.

Scénografie je specifickým uměleckým oborem, který je pro divadlo zcela zásadní. Scénograf je autorem celé vizuální složky inscenace, architektem, kostýmním výtvarníkem, umělcem. Ve spolupráci s týmem hledá výtvarné řešení, které odpovídá charakteru divadelního kusu, pracuje s textem a vždy vkládá do díla vlastní umělecký postoj. Velmi úspěšné Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru minulý rok, ukázalo obrovský potenciál tohoto oboru. Vše, co v divadle vidíte, je totiž scénografie.

JANA PREKOVÁ absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze a DAMU (obor scénografie). Jako kostýmní výtvarnice a scénografka spolupracuje s řadou divadel v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové aj. a s režiséry (J. A. Pitínský, Jan Nebeský, Martin Františák, Ivan Rajmont ad.).
V Národním divadle, kde působí od roku 1987 navrhla scénu a kostýmy ke hře J.Nebeského Brendana Behana Rukojmí (1987), kostýmy k Schillerově hře Úklady a láska (2005), Molièrovu Donu Juanovi (2008) a Shakespearovu Králi Learovi (2011), pro J. A. Pitinského kostýmy k Bloudění Jaroslava Durycha (1998), Maryše (1999) bratří Mrštíků, Vančurově Markétě Lazarové (2002), Babičce Boženy Němcové (2007), Konci masopustu Josefa Topola (2011) a ke Smetanově opeře Dalibor (2001). V ND spolupracovala rovněž s Ivanem Rajmontem na Shakespearově Antoniovi a Kleopatře (1999), s Michalem Dočekalem na projektu Poslední páska Samuela Becketta a Marcela Mihaloviciho (2003) a s Miroslavem Krobotem na Dogville Larse von Triera (2010).
Pedagogicky působí na Divadelní fakultě JAMU v Brně (Ateliér scénografie).