I.D.A. – iniciativa pro současné umění uvede práce studentů Akademie der Bildenden Kunste ve Vídni. Během večera budou představeny ateliéry Videa a Videoinstalace Dorit Margreiter a ateliéru Umění a digitální média Constanze Ruhm. Vybraná díla studentů postihují tendenci obou ateliérů k tématické prostupnosti a bilanci mezi výrazovými prostředky videa, divadla a performance.

ArtMap Video kanál: premiéra nového mini videoartu iniciovaného ArtMap