Fotografie mezinárodně známého polského umělce Artura Żmijewského na Artwall otevírají otázku po tom, jaké tělo je považované za dokonalé. Výstava je organizovaná u příležitosti 25. výročí Centra Paraple, které od svého založení pomáhá lidem s poraněním míchy. Výstava symbolizuje pomoc a podporu spoluobčanům s tělesným postižením. 

  

Upřednostňování normativně zdravého a vždy výkonného těla vede k pocitu nadřazenosti vůči těm, kteří dokonale výkonnými těly nedisponují. Tito lidé se tak často setkávají s přehlíživým přístupem či diskriminací. Výstava Úplní se snaží s předsudkem vůči jinakosti polemizovat. Ukazuje lidi, jimž (nahlíženo z konvenčního hlediska) cosi chybí, jako sebevědomé jedince, kteří svá odlišná těla odmítají skrývat.

  

Vernisáž za účasti autora: 20.6. o 18.00, Centrum Paraple, Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10, vstup volný

  

kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková