Sochařský ateliér Jana Ambrůze lze charakterizovat jako ateliér vycházející formálně z minimalismu, kde v tvůrčím procesu hraje důležitou roli především prostor a druh určitého materiálu. Studenti se na jedné straně zabývají instalacemi či uměleckými intervencemi pro konkrétní místo, které přímo pracují s geniem loci určitého prostoru, ale i se specifiky použitého estetického, technického a materiálového řešení. Ve tvůrčích přístupech často reflektují autorská hlediska vycházející z land artu či dočasných intervencí typu site-specific. Na straně druhé se jejich pozornost obrací k pojmům jako je pomíjivost a tedy i ke zkoumání akčních přístupů k tvorbě, prožitku konkrétního okamžiku či situace.

 

Výstava Tohle není moje krevní skupina je koncipována s přesahem k procesuální formě a happeningu, kdy je rozdělena do tří segmentů. Na počátku byly společnou diskusí určeny tři materiály: sklo, kov a dřevo, se kterými utváří dialog studentské osobnosti z Ateliéru sochařství II. V jednotlivých segmentech jsou materiály transformovány do nových struktur utvářející artefakt a překvapující impuls pro nový dialog následujícího segmentu. 

 

vystavující: Radek Belanec, Tereza Hašková, Aneta Chalábová, Šimon Jan, Jana Krajná, Karolína Lubovská, Mikuláš Mrázek, Michaela Rapava, Magdalena Šimurdová, Lukáš Vacek, Markéta Volková, Sara Wollasch

otevírací doba: 15:00–19:00