Místa mají vždy vzpomínky hluboce zakořeněné v zemi. Tento proces uvažování do hloubky, od minulosti k budoucnosti, pomalu mění archeologii v architekturu. Tane ve své tvorbě jasně naznačuje, že vzpomínky nejsou věci, které patří minulosti, ale stávají se podstatou k vytvoření architektury budoucnosti.

  

„V ATTA usilujeme o vytvoření architektury, kterou nikdo předtím neviděl, nezažil a ani si nepředstavoval. Nejde nám však o neotřelou a futuristickou architekturu. Při zhmotnění architektury, která má původ ve vzpomínkách na místo, uchopujeme širší perspektivu. Jako první krok cestujeme zpět v čase a vykopáváme minulost, abychom našli vzpomínky zasazené v místě, jako by to udělal archeolog. Je to překvapivý a radostný proces, hledání setkávání a hluboké poznávání toho, co jsme nevěděli, co bylo zapomenuto a co se ztratilo v důsledku modernizace a globalizace.“

  

Tsuyoshi Tane (*1979, Tokio) vystudoval Hokkaido Tokai University a odborné zkušenosti získal během pobytů v Londýně, Dánsku a Švédsku. Poté se usadil v Paříži, kde působí dodnes. V roce 2006 byl spoluzakladatelem atelieru DGT. V roce 2017 založil Atelier Tsuyoshi Tane Architects.

  

Více informací zde.