Lehkost kreseb Inge Koskové bude inspirací pro experimenty se zvukem a obrazem určené pro větší i menší děti od 2 let. Workshopem návštěvníky provede umělkyně a hudebnice Markéta Lisá

 

Prosíme o potvrzení účasti na e-mailu les@faitgallery.com. Dětem doporučujeme oblečení vhodné k výtvarné tvorbě. Přihlášené prosíme, aby nás v případě plánované neúčasti včas informovali, nabídneme uvolněné místo dalším zájemcům.