Martin Zet (*1959) je konceptuální umělec, performer, sochař a básník. Ve svých dílech, často na pomezí vizuality a jazyka, se zabývá vztahem času a paměti, prostoru a krajiny. Naposledy vydal knihu Hvězda (GHMP 2021), která je svérázným deníkem o kontaminovaném území v krajině a zároveň obrazovým a textovým záznamem o umělcových aktivitách na motolské skládce, kde pořádal nejrůznější umělecké a básnické akce (2020–2021). V současné době je v blízkosti Národního muzea, vedle bývalého Federálního shromáždění umístěn železobetonový objekt nazvaný Tvárnice o hmotnosti 42 tun, myšlený nejen jako upomínka na jeho otce, sochaře Miloše Zeta, ale také jako otázka, jakou roli hrají v dnešním světě výtvarné umění a architektura.

 

moderátor: Miroslav Olšovský