Ayumi Adachi je hluboce inspirována přírodou a koloběhem lidského života s konceptem časové osy Setsuna. V buddhismu se pro měření času používá sanskrtské slovo “ksana”, čili Setsuna = 0,013 sekundy, což je malá jednotka času. Tak malý časový úsek, za který se dějí nejrůznější věci a který uniká našemu vědomému uvědomění.