Welcome to black! Pop-art a angažovaná poezie, současná malba. Nejnovější díla KW.