Mladý polský umělecký pár z Poznaně. Současně s polským filmovým festivalem. Kurátoři Galerie Raczej.

Kurátorka výstavy: Agnieszka Szablikowska