Mladý polský umělecký pár z Poznaně. Současně s polským filmovým festivalem. Kurátoři Galerie Raczej.

Umělec: Łukasz Trusewicz

Kurátorka výstavy: Agnieszka Szablikowska 

 

http://trusewiczlukasz.wordpress.com/

AKTUALNOŚCI / NEWS