Výstava ateliéru Keramický design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v oknech galerie nabízí jak milovníkům umění, tak i kolemjdoucím vysoce kvalitní závěrečné studentské práce. Produktový design se zde mísí s uměleckými objekty a s lehkostí stvrzuje současné postavení tohoto oboru mezi ostatními uměleckými formami.

 

Keramická díla vystavujících studentů/absolventů Gabriela Vacha jsou svým způsobem jedinečnými příklady mistrovství sochařských dovedností a techniky těchto mladých umělců, a potvrzují jejich talent vyjadřovat myšlenky v tvarech a prostorových kompozicích.

 

Výstava bakalářských a diplomových prací v Galerii Ladislava Sutnara měla poskytnout možnost studentům ateliéru Keramický design představit svá díla veřejnosti a vynahradit jim tak příležitost, o níž přišli v době koronakrize, kdy svá díla dokončili a úspěšně obhájili. Plán, jehož hlavní cíl – totiž dát návštěvníkům galerie možnost naživo a zblízka si prohlédnout, co se v ateliéru za uplynulý rok urodilo – nebude však zřejmě naplněn… Výstava se tak stane virtuální ochutnávkou a pozvánkou do lepších časů, ve kterých se budeme moci těšit ze setkávání nejen spolu navzájem, ale třeba i s díly mladých talentovaných tvůrců.

 

Vystavující: Jakub Kapr, Karla Voláková, Karolína Ester Kudláčkova, Kateřina Kopecká, Michaela Braun, Nonna Postolenko-Lorenz, Tomáš Matějka, Viktorie Nácalová

 

Sledujte webovou stránku ateliéru