Prostory Industry jsou velkorysé, vzdušné a živé. Jde však o odstavenou část stále funkčních mrazíren, ze které se nevytratila průmyslová atmosféra, ani její chlad. A právě tyto dva motivy si zvolil malířský kolektiv BAnda za výchozí bod pro výstavu Mikroklima.

Výstava Mikroklima, šestý počin skupiny, nabízí také v první řadě reflexi malby. Práce všech autorů jsou výsledkem rukodělného procesu, zároveň jsou produktem industrializace malby, která již není závislá na alchymii míchání barev, ale na průmyslově vyráběných barvách a normalizovaných formátech pláten. Vzájemnou synergií, společným působením členů skupiny tedy přirozeně vzniká v tomto prostoru specifické Mikroklima.