Autoři výstavy: Juraj Horváth, Pavla Pauknerová, Ondřej Čech

Výstava BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti v Západočeské galerii v Plzni byla připravena ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab. Záměrem tvůrců expozice bylo nahlédnout za zrcadlo a odkrýt myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace nakladatelství vznikají. Baobab představuje své kmenové i zahraniční autory, odhaluje inspirace a obrazové fragmenty, ukazuje archivy, čili zve do nakladatelské kuchyně. Zároveň se ale dotýká obecnějšího tématu knižní kultury, způsobů, jak knihy (a zejména knihy pro děti) vznikají, věnuje pozornost jednotlivým fázím a aspektům přípravy i chybám, které v jejím průběhu mohou nastat.

 

„Architektonické řešení výstavy vychází z kurátorského konceptu abecedy a linie jednotlivých stanovišť označenými písmeny od A do Z. Často měnící se rytmus prohlídky je definován individuálně řešenými sekcemi pro každou literu abecedy. Pro akcentaci jednotlivých stanovišť jsme zvolili různé prostředky kompozice od edukativních vitrín, přes interaktivní stanoviště až po klidovou zónu pro četbu knih. Spojujícím motivem výrazu mobiliáře je barva a jednoduchost stojící v kontrastu k pestrosti knižního světa nakladatelství Baobab,” říkají architekti výstavy Ondřej Čech a Monika Matějková.

 

„Výstava je určena všem, kteří jsou ochotni vstoupit za desky knižní obálky a nechat ve své hlavě rozehrát představení, které je zde připraveno. Nejedná se jen o příběhy, ale o svébytný svět na listech papíru, jemuž všichni, kdo se na vzniku knih pro děti podílejí, věnují důkladnou pozornost,“ uzavírají autoři Juraj Horváth a Pavla Pauknerová.