Společná akce Vladimíra Havlíka a Barbory Klímové rozebere některé aspekty jejich vzájemné spolupráce, která se začala rozvíjet už v době pedagogického působení Havlíka na FaVU v Brně v letech 1998–⁠2003, kde v té době Klímová studovala. Jejich autorská spolupráce je postavena na společném zájmu o neinstitucionalizovanou, neformální kulturu 70. a 80. let 20. století a o rozličné aspekty společenství a vzájemnosti. Vyústila mj. ve výstavy Yesterday (Galerie Parallel, Praha, 2009), Navzájom. Archívy neinštitucionalizovanej kultúry 70. a 80. rokov v Československu. (Tranzit dielne, Bratislava, 2012), v publikaci Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70. – 80. let 20. století a v jiné projekty.