Kůra ovlažující. Bahenní lázně. Zábava především. Nenechte si ujít! Stačí jen dojít a vše je free. Plujte na vlnách frekvencí dystopických, astronomických a referenčních.

&, tedy Barbora Trnková a Tomáš Javůrek, jsou v Brně žijící umělci a doktorandi FaVU, zabývají se převážně on-line uměním, wi-fi
instalacemi v prostředí galerie a vývojem aplikací s uměleckým přesahem. Mezi jejich projekty patří také galerie ScreenSaverGallery, v rámci jejíž produkce vznikají umělecká díla ve formě spořiče obrazovky. Při příležitosti této výstavy bude možné se interaktivně střetnout s několika projekty z poslední doby. Jejich znovuvystavení pohromadě v novém kontextu umožní návštěvníkům nahlédnout obecnější rysy a jazyk jejich tvorby. Vzhledem k tomu, že díla zahrnují aktivní vstup diváků, spolupracovníků a vždy do sebe nasávají podmínky, v nichž jsou uvedeny, půjde o jejich (časově) specifické představení.