Projít se skicářem…

Skici Kristýny Plíhalové jsou autentickým a svěžím záznamem tvůrčího procesu, vteřinovou zpovědí. Nahlédnout do umělcova skicáře je možností dotknout se jeho myšlenek, subjektivního prožitku. Kristýna Plíhalová navíc udivuje svou schopností vyjádřit individuální vlastnosti, nálady i pohyb, s okouzlujícím vtipem své kresby glosuje a částečně si pohrává i s prvky komiksu.

Kristýna Plíhalová (nar. 1985) je absolventkou režie a dramaturgie na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU. V současné době působí jako lektorka grafiky a ilustrátorka na volné noze. Vedle grafiky a ilustrace ji stále více oslovuje také komiks, jehož elementy umně propracovává do své tvorby.
Barbora Vejsadová (nar. 1984, Ostrava) absolvovala dějiny umění na filozofické fakultě Ostravské univerzity. Pracovala v galerii Balthus (Švýcarsko) a mimo jiné kurátorovala výstavu Stanislava Libenského. V současné době pracuje jako produkční v Divadle D21 a je součástí několika kulturních projektů.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.