ČTVRTEK, 10. 10. 2019, 10−11.30 H, PRAŽÁKŮV PALÁC – HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR A HERNA

 

Jak si představujeme naši planetu a jakou bychom ji chtěli mít? Každý si zkusí navrhnout své ideální místo, kde by chtěl žít. Inspirací se nám stane výstava letošních finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, která reaguje na současné ekologické problémy. Program s Romanou Cáskovou pro děti 2−6 let s rodiči.