Jan Cichý - BASIC

“Pro vitrínky Galerie Ahoj Nazdar Čau jsem vytvořil dva specifické obrazy. Obraz pro mě mimo jiné představuje virtuální hřiště, na kterém je možné realizovat představy a volně experimentovat. Fiktivní „zápas“ mezi figurou a neosobním abstraktním principem pro mě tak představoval zajímavou výzvu jak po stránce samotné realizace, tak ve svém symbolickém významu. Vlastnost plochy, tedy samotnou její plochost, zde používám jako vizuální a slovní metaforu. V zásadě může jít o cokoliv, co neuměřeně generalizuje, zjednodušuje, nejde do hloubky, vytváří monokultury, hledá rychlá a snadná řešení nebo akcentuje pouze povrch věcí. Zkrátka potírá realitu takovou, jaká je – plastická, rozmanitá a živoucí. Interpretaci toho, co plochost může představovat konkrétně, však nechám na každém.”

O autorovi:

“Jsem výtvarník samouk. Náměty pro svou tvorbu čerpám ze zkušeností každodenního života, vlastních dojmů a úvah.S oblibou využívám významové metafory a hry se slovy. Velký význam v obrazu přisuzuji barvě. Pro své vyjádření používám nejčastěji techniku oleje v kombinaci s akrylem. Kromě malování se věnuji počítačové grafice, kaligrafii a land artu. Žiji a pracuji v Liberci.”