„Tvorba egyptského umělce Basima Magdyho vždy vychází a směřuje k člověku, k lidské bytosti a k otázkám spjatým s její existencí. Křišťálová koule, jak napovídá název nejnovějšího filmu autora, je pohledem do budoucna a prostorem pro nejasné otázky s ní spojené.

Budoucnost, která z pohledu moderní společnosti byla chápána jako soustava šťastných zítřků a neutuchajícího vývoje, lze z perspektivy “post -apokalyptického” dneška vnímat jako sérii neuskutečněných utopií. Nekontrolovatelná touha po pokroku – jeden ze základních instinktů moderního člověka, dnes přijímáme se stejnou obavou a skepsí, s jakou nahlížíme na obrazy budoucna zrcadlíc se v křišťálové kouli. Jak se proměnil pohled na pojmy spojené s lidskou budoucností, jaký bude zítřek, jakou nabude podobu, jakou roli v ní bude hrát člověk a jakou lidské dějiny? To jsou jen některé z řady otázek, které si výstava klade.

Křišťálová koule je první ucelenou přehlídkou tvorby Magdyho v České Republice. Vedle děl z posledního období tvorby autora, představí i nový film Křišťálová koule, a sérii prací na papíře, vytvořených speciálně pro účel výstavy. „ (m.s. 8/2013)