Podoba Bauerova zámečku v meziválečném období byla dílem architekta Adolfa Loose a jeho klienta, průmyslníka Viktora Bauera ml. Ze setkání dvou výjimečných osobností zde vznikly interiéry, které odrážely nejen architektova génia, ale také moderní životní styl a zájmy členů Bauerovy rodiny. Viktor zde se svou ženou Margarete a čtyřmi dětmi strávil i několik krátkých šťastných let, než do jejich osudu zasáhl běh dějin, který rodinné sídlo postupně přeměnil v tzv. zámeček na výstavišti a odsoudil jej k postupnému propadu do téměř úplného zapomnění. 

 

Na komorní výstavě v běžně nepřístupném zámečku je věnována pozornost nejen historii zámečku a osudům Bauerovy rodiny, ale také osobnosti architekta Adolfa Loose. Ve stručnosti jsou zde představeny jeho nejvýznamnější realizace u nás i v zahraničí, včetně dalších staveb, jejichž objednavatelem byl Viktor Bauer (vila v Hrušovanech u Brna, vybavení bytu v Drážďanech). 

 

Výstava je otevřena od 17. července každý čtvrtek 14–19 hod, v sobotu a neděli 10–19 hod.