bcA. miscellanea

OR (zá)clona_v pásmu_pod kůži_…u dráhy_miluj…_slova a…_wheelsoup_dandysmus_ArcheType_rajská zahrada_A2024 / A11111101000

 

V matematickém smyslu je disjunkce (OR) dvou či více výroků pravdivá tehdy, je-li pravdivý alespoň jeden z nich. Oproti běžnému jazyku, ve kterém disjunkci reprezentuje spojka “nebo”, jež je obvykle používána ve vylučovacím smyslu, tak matematická logika připouští více variant. Disjunkce nebo též logický součet prací prezentovaných na této výstavě nemusí nutně vést ke konzistenci, tím méně k formální či obsahové homogenitě. Zastoupená díla jsou vůči sobě povětšinou spíše paralelní a občasné překryvy či konjunkce více či méně nahodilé. Spíše než průnikem množin jsou výčtem možných alternativ. Je-li však alespoň jedna z prací “pravdivá” stávají se “pravdivými” také všechny ostatní. (tolik k alibismu kurátora)

 

Výstava představuje výběr letošních bakalářských prací na FU OU.

 

vystavující: Anna Bujňáková, Johana Došková, Adéla Fejfarová, Anna Hýlová, Ondřej Kocyan, Vojtěch Kwolek, Jitka Lažová, Lucia Mikušová, Ondřej Richter, Dita Šebestová, Magdalena Šlahařová

 

kurátor: Tomáš Knoflíček