Zveme do Galerie Dukla na výstavu studentských prací Ateliéru vvv (vizuálne – verbálne – verejné) Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

 

Umění vnímáme jako užitečnou a důležitou součást života, neustále si však připomínáme i jeho podmanivost, potenciál ohromit a formální odlišnosti od ostatních humanitních a kreativních věd či praxí. Slovo „veřejné“ v názvu ateliéru odkazuje na orientaci směrem na praxi, která v sobě nese solidaritu s jinými, vize lepších budoucností a návrhy jejich tvorby. Prostředí Galerie Dukla ve veřejném prostranství v Porubě je tedy lákavou platformou ověřování si těchto postupů.

 

kurátoři: Martin Piaček, Dávid Koronczi

 

Výstavní rok 2022 v Galerii Dukla je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava a Ministerstva kultury ČR.