BEDŘICHOVICE NAD TEMŽÍ jsou vyvrcholením pětiletého projektu Kateřiny Šedé, který realizovala v jihomoravské obci Bedřichovice v letech 2011–2015. V roce 2011 vzala autorka tuto obec do Londýna. Před galerií Tate Modern osmdesát obyvatel Bedřichovic mělo za úkol chovat se jako doma: zametali, umývali auto, okopávali zahrádku, sportovali… Londýnem ale celá akce neskončila, právě naopak. Během bedřichovické „pětiletky“ zde byl 3. září ustanoven nový svátek, každoročně se obyvatelé společně fotografují a zdejší náves a kulturní dům právě procházejí rozsáhlou přestavbou. Londýn se skutečně ocitá uprostřed Bedřichovic: střed obce je obohacen o tamní typické prvky, a nadto se celý významně proměnil.

Ve čtvrtek 3. září 2015 v 17 hodin na návsi před Kulturním domem v Bedřichovicích proběhne slavnostní otevření návsi a nově opraveného kulturního domu. Úvodní slovo pronese autorka projektu Kateřina Šedá, starostka města Šlapanice Michaela Trněná a kurátorka výstavy Yvona Ferencová

Občerstvení v londýnském stylu bude přichystáno v Hospůdce U Hasičky, proběhne společné focení a mnohem více… Informace na http://bedrichovicenadtemzi.cz/

Do Bedřichovic nad Temží jsou všichni zváni!